UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

11 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Herhangi bir yaralanması olmayan bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 2 Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
Soru: 3 Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 4 “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”   Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
Soru: 5 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
Soru: 8 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
Soru: 10   Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi Güvenli bir müdahale sağlanması   Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 12 Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Soru: 13 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Soru: 14 I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
Soru: 15 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru: 16 I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
Soru: 17 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 18 “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Soru: 19 Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Soru: 20 Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
Soru: 21 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Soru: 22 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 23 Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 25 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
Soru: 26 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 27 Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Soru: 28 Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Soru: 29 Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Soru: 30 Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
Soru: 31 İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
Soru: 32 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 33 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 34 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 35 Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
Soru: 36 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 37 I. Aşınmayı azaltmak II. Sürtünmeyi azaltmak III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
Soru: 39 Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
Soru: 40 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisi yapılır?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
Soru: 42 Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
Soru: 43 Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
Soru: 44 Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Soru: 46 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 47 Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 48 Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
Soru: 49 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 50 Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?