UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

11 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru: 2 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru: 3 • Bulantı ve kusma olması • Burun ve kulaktan kan gelmesi • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Soru: 5 Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 
Soru: 7 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Soru: 9 Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

	Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 12 Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
Soru: 13 Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 14 Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
Soru: 15 I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler. II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır. III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir. Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Soru: 16 Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Soru: 17 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru: 18 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
Soru: 20 Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru: 21 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru: 22   I. Araç içinde savrulma II. Araçtan dışarı fırlama III. Ölüm ve yaralanmalarda artma   Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? 
Soru: 23 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru: 25 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Soru: 26 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 27 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru: 28 Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 29 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 30 Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Soru: 31 I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
Soru: 33 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 34 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 35 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
Soru: 38 Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
Soru: 39 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 40   I. Akü şarjının azalması II. Fren balatalarının azalması III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?
Soru: 41 Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Soru: 43 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
Soru: 44 Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 45 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 46 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?  
Soru: 47 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 48 I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Soru: 49 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 50 Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?