UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

10 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
Soru: 2 Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 3 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Soru: 5 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 7 Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru: 8 Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 9 Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Soru: 11   Geçici hafıza kaybı Burundan kan gelmesi Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
Soru: 12 Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 13 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

	Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Soru: 14 İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 15 Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 16 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
Soru: 17 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 18 B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Soru: 19 Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
Soru: 20 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 21 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 22 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 23 Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
Soru: 24 Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 25 Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 26 Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Soru: 27 Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 28 Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 29 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
Soru: 30 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 31 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 32 Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 34 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 35 Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
Soru: 36 Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
Soru: 37 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 38 Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 39 Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Soru: 41 Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
Soru: 42 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

	Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 43 I- Jant kapağı çıkartılır. II- Kriko ile araç kaldırılır. III- Bijon somunları sökülür. IV- Bijon somunları gevşetilir. V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme­sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 46 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 47 Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
Soru: 48 I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Soru: 49 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 50 Trafik kazası geçiren kişiler;I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?