UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

10 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 2 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşanhavalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 4 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Soru: 5 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Soru: 6 Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

	Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
Soru: 7 Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Soru: 9 Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.   Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 10 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?
Soru: 11 Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getir­mek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
Soru: 13 Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
Soru: 14 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 15 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 16 Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
Soru: 17 Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Soru: 19 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 20 Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 21 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 22 I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru: 23 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru: 24 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 25 Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Soru: 26 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
Soru: 27 Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru: 29 Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
Soru: 30 Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Soru: 31 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?  
Soru: 33 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 34 Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
Soru: 35 I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
Soru: 36 I. LPG II. Benzin III. Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
Soru: 37 I- Motor ve araç kontrolünün yapılması II- Koltuk ve aynaların ayarlanması III- Emniyet kemerinin ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Soru: 38 Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Soru: 39 I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdaki­lerden hangileri dikkate alınmalıdır?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Soru: 41 Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
Soru: 42 Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
Soru: 44 Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Soru: 45 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 48 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 49 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 50 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?