UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

1 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 1. Yaşamı korumak 2.  İyileşmeyi kolaylaştırmak 3.  Durumun kötüye gitmesini önlemek   Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 3 " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir
Soru: 5 Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 6 Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Soru: 8 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 9 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Soru: 12 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
Soru: 14 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 15 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
Soru: 17 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 18 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyol­da otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir
Soru: 19 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 20 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 21 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 22 Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
Soru: 23 Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
Soru: 24 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru: 25 İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
Soru: 26 Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
Soru: 27 Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru: 28 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 29 Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
Soru: 30 Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru: 31 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 32 Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 33 Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa   Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 34 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
Soru: 36 Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk ya­pılması gereken nedir?
Soru: 37 Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağ­lama sisteminin çalışmadığını gösterir?
Soru: 39 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardan biri değildir?
Soru: 41 I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Soru: 42 Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
Soru: 43 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
Soru: 44 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Soru: 46 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 47 - Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 49 Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?