UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

1 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
Soru: 3
Soru: 4 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru: 5   I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.   Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
Soru: 6 Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
Soru: 10 İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 11 Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Soru: 12 Bebeklerde yapay solunumun uygulan­ masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
Soru: 14   I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Soru: 15 Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 16 Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Soru: 17 Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

	Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Soru: 19 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Soru: 20 I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
Soru: 21 I- İtfaiye araçları II- Toplu taşıma araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 22 Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Soru: 23 Geceleri kara yolunda seyrederken, re­simde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
Geceleri kara yolunda seyrederken, re­simde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
Soru: 24 B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Soru: 25 Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücü­lerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
Soru: 27 Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 29 I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 31 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   I. Dar bir kavisle dönmeli II. Yayanın geçmesini beklemeli III. Sola dönüş lambasını yakmalı IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

	Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

	 

	
		I. Dar bir kavisle dönmeli
	
		II. Yayanın geçmesini beklemeli
	
		III. Sola dönüş lambasını yakmalı
	
		IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
Soru: 32 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
Soru: 34 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 35 Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
Soru: 36 Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Soru: 37 Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
Soru: 38 I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
Soru: 39 Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 40 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 41 Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 42 Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 43 Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 44 Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
Soru: 45 Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme­görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Soru: 46 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Soru: 49 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Soru: 50 Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücü- nün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?