UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

1 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
Soru: 2 İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
Soru: 3 • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru: 4 İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacakları­nı 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulma­sını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygula­malarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Soru: 5 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 7 Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
Soru: 8 Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru: 9 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedef­lerinden biri değildir?
Soru: 12 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
Soru: 13 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

	Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 14 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 15 Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıda­kilerden hangisine katkı sağlar?
Soru: 16 I.Kesik yol çizgisi II.Devamlı yol çizgisi III.Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
Soru: 17 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 18 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir
Soru: 19 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 20 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Soru: 22 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

	Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 23 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 24 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

	Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 25 Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandı­ğı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
Soru: 27 Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
Soru: 28 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 29 Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
Soru: 31 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru: 33 Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
Soru: 34 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

	Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 35 Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 36 Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilir?
Soru: 37 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
Soru: 40 İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
Soru: 41 Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 42 Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Soru: 43 I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Soru: 44 Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine se­bep olur?
Soru: 45 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 46 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi- nin amaçlarındandır?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?  
Soru: 50 Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, di- ğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?